મફત છત્રી સહાય યોજના 2022 ઓનલાઈન અરજી @ikhedut.gujarat.gov.in – STD10.NET

મફત છત્રી સહાય યોજના 2022 ઓનલાઈન અરજી @ikhedut.gujarat.gov.in

મફત છત્રી સહાય યોજના 2022 Mafat Chatri Yojana In Gujarat 2022: Free Umbrella Assistance Scheme 2022 | Ikhedut yojana 2022 | Mafat Chatri Yojana In Gujarat 2022 | I khedut Portal 2022 | Farmer Oriented Schemes Gujarat | Gujarat Subsidy Scheme 2022 | I Farmer Portal Gujarat Scheme Information |મફત છત્રી સહાય યોજના 2022 | Ikhedut yojana 2022 | Mafat Chatri Yojana In Gujarat 2022 | I khedut Portal 2022 | ખેડૂતલક્ષી યોજનાઓ ગુજરાત | ગુજરાત સબસીડી યોજના 2022 |  Assistance Scheme to provide free umbrella/shade cov er to small sellers to prevent spoilage of fruits and vegetables | Free Umbrella Scheme 2022 | Mafat Chatri Yojana Gujarat 2022 | Free Chatri Yojana Gujarat | Free Umbrella Yojana Gujarat 2022 | Mafat Chatri Sahay Gujarat 2022  Free Chatri Yojana Gujarat | Free Umbrella Yojana Gujarat 2022 | Mafat Chatri Sahay Gujarat 2022

 

મફત છત્રી સહાય યોજના 2022 ઓનલાઈન અરજી

Various farmer-oriented schemes have been implemented by the Government of Gujarat. Information of every scheme is placed in i khedut portal, in which schemes for agriculture, animal husbandry schemes, horticulture schemes, fisheries schemes and schemes for farmers like Gujarat Agro Industries Corporation Ltd. are placed online in I khedut Portal 2022. Today through this article we will get detailed information about the roadside sale of fruits-vegetables-flowers and perishable agricultural products, selling in the haat bazaar or free umbrella assistance scheme for hawkers with lorries.મફત છત્રી સહાય યોજના 2022 ઓનલાઈન અરજી this alll details ae avaible in this source here.

મફત છત્રી સહાય યોજના 2022 Mafat Chatri Yojana In Gujarat 2022
મફત છત્રી સહાય યોજના 2022 Mafat Chatri Yojana In Gujarat 2022

મફત છત્રી સહાય યોજના 2022 વિગતો

યોજનાનું નામ વિનામૂલ્યે છત્રી સહાય યોજના
હેઠળ ગુજરાત રાજ્ય સરકાર
યોજનાનો હેતુ ફળ અને શાકભાજીનો બગાડ અટકાવવા નાના વેચાણકારોને વિનામૂલ્યે છત્રી/શેડ કવર પૂરા પાડવા બાબતની સહાય યોજના
વિભાગનું નામ કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ ગુજરાત
અરજી કરવાનો પ્રકાર ઓનલાઇન
સત્તાવાર પોર્ટલ https://ikhedut.gujarat.gov.in/
 અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 16 જુલાઈ 2022

ગુજરાતમાં મફત છત્રી યોજના 2022

The ikhedut portal has been created by the Gujarat government to provide benefits of various government schemes to farmers. To get the benefit of Power Mafat Chatri Yojana in Gujarat, we will get complete information about how to apply, and what documents are required. Various farmer-oriented schemes have been implemented by the Government of Gujarat. The i-farmer portal provides information on each scheme, including agricultural schemes, animal husbandry schemes, horticulture schemes, fisheries schemes, and schemes for farmers like Gujarat Agro Industries Corporation Ltd. online. મફત છત્રી સહાય યોજના 2022 ઓનલાઈન અરજી and full useful details are available in this time here.

 

The purpose of the Mafat Chatri Sahay Gujarat 2022

Horticulture Scheme Gujarat has launched this scheme for farmers. The scheme will provide free umbrellas to hawkers with lorries with the roadside sale of fruits, vegetables, flowers, and perishable agricultural products of the state. This free umbrella scheme is supported for that.

Eligibility to avail of free umbrella assistance scheme

The benefit of the free umbrella assistance scheme is given by the Department of Agriculture, Farmer Welfare, and cooperation by the Government of Gujarat. To avail of the benefit of the free umbrella scheme, an online application has to be made from the i-farmer portal. Farmers are eligible to avail of this free umbrella assistance scheme by the Horticulture Department. Which is stated as follows.Under this scheme, one adult will be eligible for an umbrella per beneficiary (i.e. one umbrella per Aadhaar card).
There will be an online application to avail of the benefits of this scheme.

 

વિનામૂલ્યે છત્રી યોજના માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્‍ટ નું લિસ્ટ

કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ ગુજરાત દ્વારા અત્યારે આઈ-ખેડૂત પોર્ટલ પર ચાલતી વિનામૂલ્યે છત્રી સહાય યોજના નો લાભ લેવા માટે ઓનલાઇન અરજી કરવાની કરવાની હોવાથી. જેના માટે નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્‍ટ અરજદાર પાસે પાસે હોવા જોઈએ.

 1. અરજદારનો આધારકાર્ડ
 2. બેંક ખાતાની પાસ બુક ની પહેલા પેજની ઝેરોક્ષ
 3. જો અરજદાર SC જ્ઞાતિનો હોય તો તેનું જાતિનું સર્ટિફિકેટ
 4. જો અરજદાર ST જ્ઞાતિનો હોય તો તેનું જાતિનું સર્ટિફિકેટ
 5. અરજદારના રેશનકાર્ડની નકલ
 6. ખેતીના 7-12 અને 8-અ જમીનમાં સંયુક્ત ખાતેદારના કિસ્સામાં અન્ય ખેડૂતના સંમતિપત્રક
 7. અરજદાર ખેડૂત જો સહકારી મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની વિગતો (લાગુ પડતું હોય તો જ)
 8. અરજદાર ખેડૂત જો દૂધ ઉત્પાદક મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની માહિતી (લાગુ પડતું હોય તો જ)
 9. અરજદાર ખેડૂતનો મોબાઈલ નંબર

How to Apply for Free Mafat Chatri Online Registration Process
Farmers will have to apply online from i-farmer portal. Farmers can also apply for this scheme online from home via mobile / computer. The applicant farmer can also apply through VCE (Panchayat Operator) and CSC Center from the Gram Panchayat of your village. Complete information on how to apply for this scheme online is given in the step by step below.

First, you have to type “ikhedut Portal” in www.Google.Co.In in the Chrome browser of the mobile / computer.
In you have to open the website by clicking on https://ikhedut.gujarat.gov.in/ from the result that appears in Google Search.
Click on “Schemes” after opening the i-Farmer website. Then “Horticulture Schemes” is written on the right side on the serial number 3 – Click here for details.
After clicking it will show you a list of various horticultural schemes.
The website has to be opened by clicking on “Apply” in Sequence No. 71 – “Assistance Scheme for Providing Free Umbrella / Shed Cover to Small Sellers to Prevent Fruit and Vegetable Waste”.

યોજનાની સંપૂર્ણ માહિતી

અહીં ક્લિક કરો

ઑનલાઇન અરજી કરવા

અહીં ક્લિક કરો

 • “નવી અરજી કરો” બટન ઉપર ક્લીક કરી નવી અરજી કરો.
 • અરજીમાં સુધારા વધારા માટે “અરજી અપડેટ કરો” બટન ઉપર ક્લીક કરો. અરજી અપડેટ/કન્ફર્મ કરવા અરજી નંબર સાથે જમીન ખાતાનો ખાતા નંબર અથવા રેશન કાર્ડ નંબર જે તે અરજી કરતી વખત આપેલ હશે તે આપવાનો રહેશે.
 • અરજી બરાબર થયા બાદ તેને કન્ફર્મ કરો.અરજી કન્ફર્મ થઇ ગયા બાદ અરજી અપડેટ થશે નહી
 • જો તમે ખેડૂત નોંધણી કરાવ્યા વગર વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯થી પ્રથમ વખત અરજી કરતાં હશો તો ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે આધાર નંબર અને મોબાઈલ નંબર આપવાથી અરજીની પાત્રતા નિયત થાય તે સમયે સંબંધિત કચેરીમાં આધાર નંબરની નકલ રજુ કરેથી, સંબંધિત અધિકારીશ્રી દ્વારા તેની ખરાઇ કર્યા બાદ ખેડૂત નોંધણી (રજીસ્ટ્રેશન) થશે. તે સમયે નોંધણી (રજીસ્ટ્રેશન) થયેલ છે તે અંગેનો SMS આપના રજીસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર ઉપર આવશે.
 • અરજી કન્ફર્મ થયા પછીજ અરજીની પ્રિન્ટ લઇ શકાશે.
 • જો બેન્કનું નામ લીસ્ટમાં ન મળે તો નજીકની બાગાયતી કચેરીનો સંપર્ક કરવો.
 • અરજી સેવ કરતા જો અરજી નંબર જનરેટ ન થાય તો સુચનાઓની ઉપરની લાઇનમાં મેસેજ વાંચો.
 • જે વિગતો આગળ લાલ * છે તે ફરજીયાત છે.
 • અરજી નો પ્રિન્ટ આઉટ લેવું કરજીયાત છે. ઓનલાઈન અરજીની પ્રિન્ટ આઉટ લઇ તેમાં સહી/અંગુઠાનું નિશાન કરી જરૂરી દસ્તાવેજ સાથે અરજી પર દર્શાવેલ ઓફિસ/કચેરીના સરનામે રજુ કરવાની રહેશે. અથવા આઇ ખેડુત પોર્ટલ પર ખેડુત ઓનલાઇન અરજી કર્યાબાદ તેની પ્રિંટ લઇ સહિ/અંગુઠાનું નિશાન કરી તેને સ્કેન કરીને પોર્ટલ પર “અરજી પ્રિન્ટની સહી કરેલ નકલ અપલોડ” મેનુમાં કલીક કરીને અપલોડ કરી શકાશે. જયા લાગુ પડતુ હોય ત્યાં “અન્ય ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ” મેનુમાં જાતિના દાખલાની સ્કેન કરેલ નક્લ પણ અપલોડ કરવાની સુવિધા ચાલુ કરેલ છે. જેથી ખેડુતે કચેરીમાં રુબરુ અરજી પહોચાડવાની જરુરીયાત રહેતી નથી. સ્કેન કરેલ નક્લ PDF ફોરમેટમાં અપલોડ કરવી તેની સાઇઝ ૨૦૦ કેબી થી વધવી જોઇએ

Leave a Comment