નમસ્કાર મિત્રો હાલમાં આવેલી શિક્ષક સજ્જતા સર્વેક્ષણ પરીક્ષા માટે  તમામ શિક્ષકો માટે ખુબ ઉપયોગી એવું તમામ મટીરીયલ્સ નું કલેક્શન અમારી ટીમ std10.net  દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. દરરોજ અહિયાં નવું નવું મટીરીયલ અપડેટ થશે માટે આ લીંક સેવ રાખજો.   આવનારા આ સર્વેક્ષણ માં અમે શિક્ષકોને બની શકે તેટલા મદદરૂપ થવાનો પ્રયત્ન કરીશું..   નીચે WHATSAPP બટન આપેલ છે તેના પર ક્લિક કરી તમારા મિત્રોને આ અગત્યની માહિતી જરૂર શેર કરો
પોસ્ટલિંક
શિક્ષણનું માળખું PDF ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીંયા ક્લિક કરો
વિષય - ગુજરાતી ભાષા સમજ પત્રક | ખુબ જ ઉપયોગી PDF ડાઉનલોડ અહીંયા ક્લિક કરો
પદ્ધતિશાસ્ત્ર અને વિષય વસ્તુ : ગણિત ધોરણ ૧ થી ૫ માટે ની સંપૂર્ણ માહિતીઅહીંયા ક્લિક કરો
પર્યાવરણ શિક્ષણ વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી અહીંયા ક્લિક કરો
ભારતીય શિક્ષણ દર્શન અને પ્રવર્તમાન ભારત સમાજ વિષે સંપૂર્ણ માહિતી અહીંયા ક્લિક કરો
બાળકોનો સર્વાંગી વિકાસ અને પૂર્વ પ્રાથમિક શિક્ષણ વિષે સંપૂર્ણ માહિતીઅહીંયા ક્લિક કરો
શિક્ષક સજ્જતા સર્વેક્ષણ ઓફીશીયલ અભ્યાસક્રમઅહીંયા ક્લિક કરો
NCF 2005 તમામ માહિતી ગુજરાતીમાં વાંચોઅહીંયા ક્લિક કરો
RTE ૨૦૦૯ સંપૂર્ણ ગુજરાતીમાં ડાઉનલોડ કરોઅહીંયા ક્લિક કરો
ગુજરાતી, પ્રજ્ઞા, ગણિત, સા.વિ., અંગ્રેજી, હિન્દી, સંસ્કૃત, પર્યાવરણ વગેરે વિષયનું વિષયવસ્તુ 2000 પ્રશ્નોઅહીંયા ક્લિક કરો
ગુજરાતી, પ્રજ્ઞા, ગણિત, સા.વિ., અંગ્રેજી, હિન્દી, સંસ્કૃત, પર્યાવરણ વગેરે વિષયનું વિષયવસ્તુ 4000 પ્રશ્નોઅહીંયા ક્લિક કરો
પર્યાવરણ ધો. ૩ થી ૫ ના પ્રશ્નો ની PDF અહિંથી ડાઉનલોડ કરોઅહીંયા ક્લિક કરો
પ્રજ્ઞા અભિગમ માટેના ખુબ ઉપયોગી મોડ્યુલ વાંચો અહીંયા ક્લિક કરો
પ્રજ્ઞા અભિગમ ની પ્રશ્નોત્તરી મહત્વના પ્રશ્નો અહીંયા ક્લિક કરો
પ્રજ્ઞા અભિગમનો મુખ્ય હેતુઓ અને જૂથ રચનાની સમજ અહીંયા ક્લિક કરો
પ્રજ્ઞા અભિગમ ની ટૂંકા સચોટ સમજ અહીંયા ક્લિક કરો
પ્રજ્ઞા અભિગમ બાબતની ક્વિજ અને જવાબો અહીંયા ક્લિક કરો
શિક્ષક સજજતા સર્વેક્ષણ માટે MOST MOST IMP મટીરીયલ્સનુ કલેકશનઅહીંયા ક્લિક કરો
ધોરણ ૧ થી ૮ નું માસવાર આયોજન માટે અહી ક્લિક કરોઅહીંયા ક્લિક કરો
એકમ કસોટી સામાયિક કસોટી ૨૦૨૦-૨૧ પેપર્સ ડાઉનલોડ કરોઅહીંયા ક્લિક કરો
એકમ કસોટી ૨૦૨૦-૨૧ પ્રથમ સત્ર અને દ્વિતીય સત્ર તમામ પેપર્સ ડાઉનલોડ કરોઅહીંયા ક્લિક કરો
એકમ કસોટી ૨૦૧૯-૨૦ દ્વિતીય સત્ર તમામ પેપર્સ ડાઉનલોડ કરોઅહીંયા ક્લિક કરો
એકમ કસોટી ૨૦૧૯-૨૦ પ્રથમ સત્ર તમામ પેપર્સ ડાઉનલોડ કરોઅહીંયા ક્લિક કરો
ધોરણ ૧ થી ૮ શિક્ષક આવૃત્તિ દરેક શિક્ષક માટે ખાસ ઉપયોગીઅહીંયા ક્લિક કરો
ધોરણ ૩ થી ૮ સ્વ અધ્યયન પોથી ડાઉનલોડ કરોઅહીંયા ક્લિક કરો
ધોરણ ૧ થી ૮ ની નવી અધ્યયન નિષ્પતિ વિષય વાઈઝ અને પાઠ વાઈઝ ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરોઅહીંયા ક્લિક કરો
ગુજરાતી બાળગીત સંગ્રહ ધોરણ ૧ થી ૫ માટે ઉપયોગીઅહીંયા ક્લિક કરો
ધોરણ ૧ થી ૮ રચનાત્મક હેતુઓ અને ક્ષમતાઓ ડાઉનલોડ કરોઅહીંયા ક્લિક કરો
સરકારી કર્મચારી માટે રજાના નિયમોઅહીંયા ક્લિક કરો
તમામ ધોરણ ની અધ્યયન નિષ્પતિ અભ્યાસ બિંદુ સાથે....અહીંયા ક્લિક કરો
પ્રજ્ઞા મટેરિયલ્સ ડાઉનલોડ કરો.અહીંયા ક્લિક કરો
નીચે WHATSAPP બટન આપેલ છે તેના પર ક્લિક કરી તમારા મિત્રોને આ અગત્યની માહિતી જરૂર શેર કરો
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં શેર કરો