.

રથયાત્રા લાઈવ જુઓ – દર્શન કરી તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો, ભગવાન જગન્નાથની 144મી રથયાત્રા

રથયાત્રા લાઈવ જુઓ Gold prices rose by Rs 40 per 10 grams on Friday after falling steadily.

સુપ્રિમ કોર્ટે રથયાત્રા પર લગાવ્યો પ્રતિબંધ, કોરોના સંક્રમણને કારણે ભગવાન જગન્નાથ નહી નીકળે નગરચર્ચાએ - gstv

Gold prices hit a two-month low
On Friday, gold prices rose by Rs 40 per 10 grams
The price of 24 carat gold per 10 grams is Rs 47,190
Gold prices hit a two-month low

Gold prices have been steadily declining for some time now. With this, the price of gold has reached its lowest level in the last 2 months. Gold prices rose by Rs 40 per 10 grams on Friday after falling steadily. With this addition, the price of 22 carat gold per 10 grams is Rs 46,190 today. The price of 24 carat gold per 10 grams is Rs 47,190.

Veteran leaders present at PM Modi’s meeting say, talk to Pak for the betterment of Jammu and Kashmir
Hardik Patel’s revelation on joining AAP, Gopal Italia says, our fight is only against BJP
Big news for jobs: salaries will be lower, holidays will be three, a new rule may come

What is the price of gold on MCX
અમદાવાદ રથયાત્રા લાઈવ જુઓ… અહી ક્લિક કરો

જગન્નાથ યાત્રા લાઈવ જુઓ…… અહી ક્લિક કરો

Gold prices traded flat in India on Friday. As the rate of the yellow metal remained stable ahead of the American inflation figures. On the Multi Commodity Exchange, gold for delivery in August traded up by Rs 41, or 0.09 per cent, to Rs 46,911 per 10 grams. This was Rs 46,870 as compared to the previous session. Silver for July delivery traded at Rs 67,894 per kg, or Rs 161 per kg. Silver futures closed at Rs 67,733 per kg in the previous session. American gold futures fell 0.2 percent to 77 1,773.60 an ounce, according to Reuters.

 

Gold is about Rs 9000 cheaper than the highest level

Last year people invested in gold because of the Corona crisis. In August 2020, the price of 10 grams of gold on the MCX reached a high of Rs 56,191. Today, gold August futures are at Rs 46,911 per 10 grams on the MCX. That means about 10 thousand rupees is getting cheaper.

What is the price in which city?

In Mumbai, 22 carat gold is priced at Rs 46,190 per 10 grams and 24 carat gold is priced at Rs 47,190 per 10 grams.
In Chennai, 22 carat gold is priced at Rs 44,400 per 10 grams and 24 carat gold is priced at Rs 48,440 per 10 grams.
In Delhi, 22 carat gold is priced at Rs 46,150 per 10 grams and 24 carat gold is priced at Rs 50,250 per 10 grams.
In Kolkata, 22 carat gold is priced at Rs 46,660 per 10 grams and 24 carat gold is priced at Rs 49,210 per 10 grams.
In Bangalore, 22 carat gold is priced at Rs 44,000 per 10 grams and 24 carat gold is priced at Rs 48,000 per 10 grams.
In Hyderabad, 22 carat gold is priced at Rs 44,000 per 10 grams and 24 carat gold is priced at Rs 48,000 per 10 grams.
(Note – According to the Good Returns website)

Leave a Comment

My title page contents