Op બાબત જિલ્લામાંથી થયેલ ઓર્ડર ની તારીખ માન્ય ગણાય કે શાળામાં દાખલ તારીખ માન્ય ગણાય?

મુંજવણ અને માર્ગદર્શનCategory: QuestionsOp બાબત જિલ્લામાંથી થયેલ ઓર્ડર ની તારીખ માન્ય ગણાય કે શાળામાં દાખલ તારીખ માન્ય ગણાય?
Kajal Chavda asked 7 days ago

1 Answers
std10 Staff answered 7 days ago
શાળામાં દાખલ તારીખ ગણાય

Your Answer