vahivati gyan 103


તમારું નામ અંગ્રેજીમાં લખો
ખાનગી ગ્રાન્ટેડ પ્રાથમિક શાળાઓને નીભાવ ગ્રાન્ટ ક્યાં વર્ષના ખર્ચના હિસાબો પર આપવામાં આવે છે?
કેળવણી નિરીક્ષક ૩૪૫ વિદ્યાર્થી ધરાવતી શાળાનું નિરીક્ષણ કરવાની કામગીરી બજાવી રહ્યા છે. આ કામગીરી પૂર્ણ કરવા તેમને કેટલા દીવસનો સમય મળશે?
ગુજરાત પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિનિયમની કઈ કલમ પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલી સાથે સંબધિત છે?
કયા ધોરણમાં ગૃહકાર્ય આપવાનું હોતું નથી?
પ્રાથમિક શાળાઓને વિદ્યાર્થીઓનું અને શિક્ષકોનું દૈનિક હાજરી પત્રક કેટલા સમય સુધી સાચવવાનું હોય છે?
જીલ્લા શિક્ષણ સમિતિ માં વધુમાં વધુ કેટલા સભ્યો હોય છે?
જીલ્લા શિક્ષણ સમિતિમાં રાજ્ય સરકાર કેટલા સભ્યો નીમે છે?
ગુજરાતમાં આદર્શ નિવાસી શાળાઓ કયા ખાતા હેઠળ ચાલે છે?
એજ્યુકેશનલ મેન્યુલ મુજબ બરતરફી એટલે શું?
સરકાર શ્રી કઈ શાળાને અનુદાન આપતા નથી?